Ο δρόμος της ηπιότητας, ή της ευγένειας JU, ο δρόμος DO μας ήρθε από την Ιαπωνία στα τέλη του 19 ου αιώνα, για να χαράξει έναν άλλο τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να ασκηθεί στις πολεμικές τέχνες. Στόχος εδώ δεν είναι να χτυπήσεις τον αντίπαλό σου, αλλά παλεύεις για να τον ακινητοποιήσεις χωρίς όμως να τον τραυματίσεις.

Agenda

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31