Η ερώτηση που γίνεται πιο συχνά από τους γονείς είναι, «από ποια ηλικία θα μπορεί και πρέπει να ξεκινήσει το  παιδί μου windsurfing;»

Αυτό κυρίως απαντάται από τη μαθησιακή ικανότητα του παιδιού και του βάρους του, με την ηλικία βέβαια να παίζει το ρόλο της.

Agenda

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31